Szczęście zostało niesprawiedliwie podzielone [...] – irracjonalnie

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest irracjonalnie — zgromadziliśmy 1 opinia.

Szczęście zos­tało nies­pra­wied­li­wie podzielo­ne po­między ludzi.

myśl
zebrała 60 fiszek • 17 maja 2010, 18:32

Bo jed­nak bar­dzo często jest go po pros­tu za mało... Choć cza­sem i ma­lut­ki pro­myk wys­tar­czy... Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 07:46zofija sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

dzisiaj, 07:24silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

dzisiaj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

dzisiaj, 06:29giulietka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 06:16cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 02:14Moon G do­dał no­wy tek­st Mersiles

wczoraj, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć