Szczerze jebie mnie to [...] – Cytrynka006

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cytrynka006 — zgromadziliśmy 1 opinia.

Szczerze je­bie mnie to czy in­te­resu­jesz sie ile ta­pety ma na so­bie,je­bie mnie to czy zwra­casz uwagę na to co na siebie zakładam, je­bie mnie czy zwra­casz uwagę na to co mówię lub ro­bię, całko­wicie je­bie mnie to czy in­te­resu­jesz się moim po­ziomem in­te­ligen­cji.je­bie mi czy lu­bisz ludzi których so­bie ce­nie, je­bie mnie to czy zwra­casz uwagę na to cze­go słucham i co oglądam.cza­sem się tyl­ko zastanawiam.
Sko­ro jes­teś lep­sza to po co się wy­powiadasz na te­mat tej twoim zda­niem gor­szej ? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 sierpnia 2011, 14:27

Przes­tań tak je­bać, bo jeszcze ludzi pobudzisz. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]