Szacunek do drugiego człowieka, [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 5 opinii.

Sza­cunek do dru­giego człowieka, to ciężar, które­mu nie każdy jest w sta­nie sprostać.
Cham­stwo za to, jest lek­kie, łat­we i pros­te w obsłudze.


in­sp.ni­cola-57

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 marca 2015, 10:08

A ja myślę, że każde­mu z li­nii star­tu na­leży się sza­cunek. Na zaufa­nie trze­ba so­bie zap­ra­cować oczywiście.
Gdy­by i sza­cunek był do zap­ra­cowa­nia, wszys­tkich, których nie zna­my mog­li­byśmy zrównać z błotem w mo­men­cie kiedy życie nas z ni­mi zet­knie ?
A obojętność wg mnie cham­stwem nie jest, bar­dziej, ce­lowe po­mija­nie, niezauważanie. 

Człowiek jest is­totą stadną, niektórym się wy­daje, że wys­tar­czy być bydlęciem...
Dobre.
Poz­dra­wiam. :) 

rzekłabym na­wet, że często ludzie wyk­ształce­ni, afiszujący się swoimi ty­tułami, oka­zują się zwykłymi pros­ta­kami, o niesa­mowi­cie nis­kim po­ziomie w re­lac­jach między­ludzkich... traf­na myśl, Onej­ko... bar­dzo trafna... 

Brawo... 

Bar­dzo dob­ra myśl ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztuka współczes­na

dzisiaj, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 13:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Czasem wal­czysz o coś [...]

dzisiaj, 13:44fyrfle do­dał no­wy tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

dzisiaj, 13:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

dzisiaj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

dzisiaj, 12:27RozaR do­dał no­wy tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]