To ludzie uwielbiają świeczniki. [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 10 opinii.

To ludzie uwiel­biają świe­czni­ki. Światłu wys­tar­czy szcze­lina w pękniętym ka­mieniu.

myśl
zebrała 24 fiszki • 3 stycznia 2013, 19:26

Oj tak.. piękna myśl.. 

Ar­ti, świecę ocza­mi przy Tobie;)

Amel, aż gwiaz­dki widać;)

Miłego wieczorku:) 

Madź, dałaś po oczach
światełkiem. :)
Śliczne.
Poz­dra­wiam. :) 

Głębo­ko sięgasz wzro­kiem, Marie.
Miło Cię tu zastać. 

pycha vs pokora
ser­ca z ka­mienia, które pękło

tak to widzę Magdo
myśl przeświet­lna ;) 

...i chy­ba jes­teś naj­bliżej moich sko­jarzeń, ale one są naj­mniej tu istotne.

Dziękuję za od­wie­dzi­ny i poz­dra­wiam również, Seba;) 

Mi się ta myśl ko­jarzy z pa­mięcią o obumarłych...
...i chy­ba na tych sko­jarze­niach pop­rzes­tanę... :)


Poz­dra­wiam ser­decznie Madziu :) 

Hmm... bar­dzo cieka­we te Wasze in­ter­pre­tac­je, rzu­ciliście no­we światło na moją jas­ki­nię... ;)
Dziękuję za ref­lek­sje i poz­dra­wiam ciepło. 

świe­cznik, wy­kuty na­wet z ka­mienia, da­je jas­ne, ciepłe światło
co in­ne­go, być na świe­czni­ku, bo nie każdy pot­ra­fi te­mu sprostać 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

re tourne'e

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 12:30Neyk do­dał no­wy tek­st Narzekanie to znak, że [...]

dzisiaj, 12:21rudolf88 do­dał no­wy tek­st Niepokój mnie dzi­siaj przy­garnął Do [...]

dzisiaj, 12:19Strange one sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 12:17Strange one sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 12:09marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > jeżeli na początku [...]

dzisiaj, 11:38AMA do­dał no­wy tek­st wyrżnąwszy łbem o bruk, [...]

dzisiaj, 11:27marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 11:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 10:02marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st 6 lip­ca 2004 ro­ku, [...]