Świat istnieje niespełna 14 [...] – Zeus

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Zeus — zgromadziliśmy 2 opinie.

Świat is­tnieje nies­pełna 14 mi­liardów lat, Ziemia około pięciu mi­liardów, jed­no okrążenie Słońca wokół cen­trum naszej ga­lak­ty­ki zaj­mu­je około 226 mi­lionów lat, człowiek ma w przyb­liżeniu 200 ty­sięcy lat, męski or­gazm trwa do 7 se­kund - za­baw­ne, ni­by nic, a by­wa że dla tych kil­ku se­kund jes­teśmy go­towi zap­rze­paścić wszys­tko, co w naszym wątłym życiu ważne.

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 października 2012, 00:13

Nie, nie wybaczyłaby. 

Faceci...
My jed­nak ma­my lepiej. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

(nie)kreatywna

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]