spisana myśl umarła – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 22 opinie.

spi­sana myśl umarła

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lipca 2018, 18:19

by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko mu­si umrzeć 

hmm lu­bie godzi­nami szu­kac slow dla bezznaczenia. 

no wlas­nie czy jest cos co chcial­bys oca­lic przed smier­cia to­tez o tym nie myslisz

dzieku­je za odp. do zo­bacze­nia przez dzkur­ke od klucza ;) 

1. aby zmar­twychwstać myśl, po­winieneś ‘dos­trzec’, że mi­mo te­go co wy­raża (mi­mo, że umarła), oz­nacza również coś zu­pełnie in­ne­go (żyje) … dos­trzec jej pa­radoks, a w końcu coś więcej … nie ważne co [...] — czytaj całość

o czym nig­dy nie pomyslalbys? 

o czym nig­dy nie pomyslales? 

czy ry­ba ply­nie na­dal kiedy um­rze, bo nie ma glosu? 

czy moz­na do­dac jej skrzydel 

jak 

oczywiście 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]