spisana myśl umarła – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 22 opinie.

spi­sana myśl umarła

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lipca 2018, 20:19

by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko mu­si umrzeć 

1. aby zmar­twychwstać myśl, po­winieneś ‘dos­trzec’, że mi­mo te­go co wy­raża (mi­mo, że umarła), oz­nacza również coś zu­pełnie in­ne­go (żyje) … dos­trzec jej pa­radoks, a w końcu coś więcej … nie ważne co [...] — czytaj całość

oczywiście 

wszys­tko płynie pu­ki nie umrze
(nie zmieniam [b. rzad­ko] za­pisa­nych słów) 

wy­powie­dziana umiera

myśl (im­puls elek­tryczny) - zapłodnienie
wy­powiedź - na­rodzi­ny (początek umierania)
za­pisa­nie - śmierć 

gdy­byś była cała
nie byłby cię 

też cię lubię 

"By­le cze­go sie nie pisze" ;) 

Sierjoża

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej