spisana myśl umarła – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 22 opinie.

spi­sana myśl umarła

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lipca 2018, 18:19

by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko mu­si umrzeć 

hmm lu­bie godzi­nami szu­kac slow dla bezznaczenia. 

no wlas­nie czy jest cos co chcial­bys oca­lic przed smier­cia to­tez o tym nie myslisz

dzieku­je za odp. do zo­bacze­nia przez dzkur­ke od klucza ;) 

1. aby zmar­twychwstać myśl, po­winieneś ‘dos­trzec’, że mi­mo te­go co wy­raża (mi­mo, że umarła), oz­nacza również coś zu­pełnie in­ne­go (żyje) … dos­trzec jej pa­radoks, a w końcu coś więcej … nie ważne co [...] — czytaj całość

o czym nig­dy nie pomyslalbys? 

o czym nig­dy nie pomyslales? 

czy ry­ba ply­nie na­dal kiedy um­rze, bo nie ma glosu? 

czy moz­na do­dac jej skrzydel 

jak 

oczywiście 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

dzisiaj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

dzisiaj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]