snowman wróg czarnych wróg czerwonych wróg [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 20 opinii.

snowman

wróg czarnych
wróg czerwonych
wróg żółtych
wróg tęczowych
wróg wszys­tkich bogów
wróg pokoju
wróg kobiet
wróg porządku te­go świata
wróg pub­liczny nr 1
kruk biały

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 marca 2018, 00:57

Cieszę się, że dos­trzegłaś kru­ka. To bar­dzo in­te­ligen­tny ptak, pot­ra­fi łączyć ele­men­ty zdo­bytej wie­dzy, by roz­wiązać no­wy prob­lem, spośród wszys­tkich ptaków, ma naj­le­piej roz­wi­nięte frag­menty mózgu od­po­wiadające za ko­jarze­nie faktów i abstrakcyjne [...] — czytaj całość

Dob­rze stało się że os­tatnia frazą jest biały kruk... to da­je nadzieję, że wróg ma niewiele szans, a jeśli już sta­nie u bram nie będzie niepokonanym...
Jak zwyk­le niez­wykłe ob­ra­zowa­nie słowem po mistrzowsku.
Wy­dawało by się pros­te fra­zy, a jed­nak każda z nich ob­ra­zuje dużą przes­trzeń sko­jarzeń, prze­myśleń, zdarzeń, prawd, każda za­wiera ka­wał his­to­rii...
Poz­dra­wiam ser­decznie auto­ra i niemal wszys­tkich gości. 

:-)))) 

Obiecan­ki... ;)
Pa pa. :)) 

pos­ta­ram się częściej zaglądać;) 

Oj maaaająąąąąą. :D 

nie wie­działam że mo­je poz­dro­wienia mają taką moc hah;)p 

Adnachiel,

Masz rację, piana uj­mu­je po­wagi i do­daje lat, le­piej z niej zre­zyg­no­wać. :D
Mam nadzieję, że nie masz po­wodu, ale ja różne rzeczy plotę i co chwi­la ktoś się na mnie ob­raża...nies­te­ty. :)
Wza­jem­ności ślę. :))

Ka­ti, oba­wiam się, że te­raz będę zdro­wy co naj­mniej ze trzys­ta lat, dziękuję bar­dzo. :)) 

ja tu byłam i Smo­ka poz­dro­wiłam hah;)P 

He he, a mam powód? :D
Nieee, nielo­ty nie strze­lają fochów, bo to ta­kie nieefek­towne, ta piana z ust :))

Miłego dnia, poz­dra­wiam ser­decznie :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć