siebie szukaj tam gdzie [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 5 opinii.

siebie szu­kaj tam gdzie zgu­biłeś bo­ga

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 marca 2019, 21:43

ko­jarzę film,,Bo­gowie'' z To­maszem Ko­tem w ro­li głównej 

to ta­ki mały plagiat
pe­wien myśli­ciel (me­tafi­zyk - nies­te­ty nie pa­miętam kto) pisał:
"najłat­wiej zna­leźć bo­ga tam gdzie go zgu­biłeś" - w od­niesieniu do upad­ku człowieka (oso­bis­te­go upadku)
dla mnie bóg i praw­dzi­we "JA" człowieka to w za­sadzie "to sa­mo"
stąd ta myśl 

Już daję . 

to dlacze­go nie ma fiszki? 

Niez­wykle traf­ne na­wet pro­rocze . 
Uz­na­nie . 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

RozaR

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny