siebie szukaj tam gdzie [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 5 opinii.

siebie szu­kaj tam gdzie zgu­biłeś bo­ga

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 marca 2019, 20:43

ko­jarzę film,,Bo­gowie'' z To­maszem Ko­tem w ro­li głównej 

to ta­ki mały plagiat
pe­wien myśli­ciel (me­tafi­zyk - nies­te­ty nie pa­miętam kto) pisał:
"najłat­wiej zna­leźć bo­ga tam gdzie go zgu­biłeś" - w od­niesieniu do upad­ku człowieka (oso­bis­te­go upadku)
dla mnie bóg i praw­dzi­we "JA" człowieka to w za­sadzie "to sa­mo"
stąd ta myśl 

Już daję . 

to dlacze­go nie ma fiszki? 

Niez­wykle traf­ne na­wet pro­rocze . 
Uz­na­nie . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]