siebie szukaj tam gdzie [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 4 opinie.

siebie szu­kaj tam gdzie zgu­biłeś bo­ga

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 marca 2019, 20:43

to ta­ki mały plagiat
pe­wien myśli­ciel (me­tafi­zyk - nies­te­ty nie pa­miętam kto) pisał:
"najłat­wiej zna­leźć bo­ga tam gdzie go zgu­biłeś" - w od­niesieniu do upad­ku człowieka (oso­bis­te­go upadku)
dla mnie bóg i praw­dzi­we "JA" człowieka to w za­sadzie "to sa­mo"
stąd ta myśl 

Już daję . 

to dlacze­go nie ma fiszki? 

Niez­wykle traf­ne na­wet pro­rocze . 
Uz­na­nie . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]