Sexoh't Bronek
 23 czerwca 2022 roku, godz. 23:27

Chwalić się nie ma czym. To nie powód do dumy.

PetroBlues Kociamber  24 czerwca 2022 roku, godz. 17:12

Dystans facet dystans ;)