Są ludzie co topią [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 13 opinii.

Są ludzie co to­pią się w oceanie uczuć, ale są i ta­cy co to­pią się we włas­nym kłam­stwie.

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 czerwca 2013, 21:30

Aniu dzięku­je, ale było nie pot­rzeb­ne jes­tem człowiekiem i bo­li mnie gdy ktoś cier­pi nies­pra­wied­li­wie, a umiem czy­tać i widzę co się dzieje. Dob­ra­noc dob­rych snów i zos­taw to, bo nie ma sen­su :)) Bu­ziaki pa :)) 

Dziękuję Ines za Twoją pos­tawę i obiek­ty­wizm oraz od­wagę, bo wy­rażając swo­je zda­nie w którym mnie nie potępiłaś wiem, że na­rażasz się tej "ma­fij­nej gru­pie", którą rządzi za­wiść i niena­wiść...pot­ra­fisz być prawdziwym [...] — czytaj całość

Wstyd łat­wo po­wie­dzieć, a to co wy ro­bicie od daw­na to ok wam wol­no wszys­tko kiedy chce­cie i gdzie chce­cie i jak chce­cie. Wol­no mówić, niena­widzić i kłamać i się afiszo­wać, a [...] — czytaj całość

Ewel ? Przechrzta czy jecho­wa ? Dob­rze pływasz w swoich kłam­stwach. Wstyd. 

dokład­nie tak Ag­nie­szko, ale są ta­cy co wolą utonąć, by­le tyl­ko praw­da na wie­rzch nie wyszła...dziękuję :) wza­jem­nie ślę ser­deczne poz­dro­wienia i dob­rej no­cy Ci życzę :))))) 

Tak Aniu masz rację bo każde kłam­stwo ma krótkie no­gi i da­leko się na nim nie zaj­dzie a raczej za­tonie-poz­dra­wiam ser­decznie na dobranoc:)) 

dob­ra myśl i praw­dzi­wa

jak pa­ni sza­now­na ewel ( ewe­lino ) ;) 

muszę spróbo­wać :) dziękuję Ines :)))** 

:)) Miły za­pach i zba­wien­na w działaniu :)) 

aż do mnie ten za­pach do­tarł ;) dziękuję Kocha­na :)))
Bu­ziaki :)))** 

annak

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]