Sexoh't Bronek
 14 maja 2022 roku, godz. 14:41

Skąd mam wiedzieć, które to chwile.