elmo3566 maciej
 13 czerwca 2022 roku, godz. 20:31

Tak bardzo prawdziwe.

piórem2 Bożena  13 czerwca 2022 roku, godz. 20:35

Doświadczyłeś?

elmo3566 maciej  13 czerwca 2022 roku, godz. 20:37

Zbyt wiele razy.

piórem2 Bożena  13 czerwca 2022 roku, godz. 21:05

Zahartowalo?

elmo3566 maciej  13 czerwca 2022 roku, godz. 21:10

Przyzwyczaiło bardziej. Znieczuliło.

piórem2 Bożena  13 czerwca 2022 roku, godz. 21:14

Znieczulica choroba xxwieku