Publikując... pielęgnujesz swój ekshibicjonizm. – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 10 opinii.

Pub­li­kując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.

myśl dnia z 2 lipca 2019 roku
zebrała 9 fiszek • 9 kwietnia 2019, 23:22

al­bo po pros­tu ek­shi­bic­jo­nujesz siebie 

To chy­ba niedob­rze, po­win­naś mieć trochę inaczej. ;) 

Mam tak sa­mo jak Wy. 

Ład­nie to tak z moich lis­tków wieniec "Myśli dnia" so­bie ro­bić? :P
Miłego dnia. :)) 

wychodzi na to, że jes­tem zbo­kiem wo­bec które­go re­soc­ja­lizac­ja jest bezradna 

Od­da­waj Świętucho! :D
Dob­rej noc­ki. :)) 

.Ro­dia, cza­sami ma się kry­zys.

yes­tem, wolę bez lis­tków. ;D Oops.

fyr­fle :) poz­dra­wiam :) 

Na pew­no i tak można spoj­rzeć i tak stwierdzić. 

Trochę tak, ale zos­ta­wiam ... lis­tek. :P
Poz­dra­wiam. :)) 

daw­no się tu­taj nie roz­bierałem
chy­ba z cza­sem przechodzi ta chęć 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]