Przemęczenie materiału i niespożyte [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. — zgromadziliśmy 3 opinie.

Przemęcze­nie ma­teriału i nies­pożyte pokłady prze­lewające­go się sar­kazmu...gorzej być nie może.
Ko­niec z up­rzej­mościami i "dobrą ciocią".
Zbyt dużo te­go cze­kania... na to, aż mi­nie ta dziecięca in­fantyl­ność słabo­witych umysłów.
Może to nie chodzi o Ko­niec Świata, to cicha zachęta dla tych myślących ociężale... na to, aby w końcu zaczęli żyć bez pro­wadze­nia za rączkę.
Ko­niec

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 listopada 2012, 00:53

Dru­gim za­leży, aby pier­wsi też zna­leźli się w gru­pie ociężałych, a trze­cim?... Ci trze­ci chcieli­by, żeby było inaczej, ale cza­sem im się odechciewa na­wet chcieć. ;)
Proszę i dob­ra­noc. :) 

Możemy zga­dywać...przy dochodze­niu składu parówki i paszte­tu :). Jed­nym umysłom za­leży na tej ociężałości, a dru­gim, trzecim?
Dziękuję ;) 

Jed­nym umysłom za­leży na ociężałości dru­gich. Gwałtow­ne puszcze­nie rączki może spo­wodo­wać Ko­niec... al­bo Początek... Nie wiemy, ja­ki będzie wynik.
Możemy tyl­ko... ZGA­DYWAĆ. :P
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]