Pozostało nic... Pustka, której nikt [...] – NewPerson

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest NewPerson — zgromadziliśmy 2 opinie.

Po­zos­tało nic...
Pus­tka, której nikt nie zapełni
A prze­cież trze­ba dalej
Być...

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 marca 2018, 12:44

Jest wiele do za­pełnienia jej. Jak na­piszesz kon­kret­niej co Ci się przyt­ra­fiło to ktoś Ci może po­może, bo z twoich tek­stów bi­je wołanie o pomoc. 

Nie sądzę, żeby cze­goś nie dało się za­pełnić, ani ko­goś zastąpić. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]