Pozostało nic... Pustka, której nikt [...] – NewPerson

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest NewPerson — zgromadziliśmy 2 opinie.

Po­zos­tało nic...
Pus­tka, której nikt nie zapełni
A prze­cież trze­ba dalej
Być...

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 marca 2018, 12:44

Jest wiele do za­pełnienia jej. Jak na­piszesz kon­kret­niej co Ci się przyt­ra­fiło to ktoś Ci może po­może, bo z twoich tek­stów bi­je wołanie o pomoc. 

Nie sądzę, żeby cze­goś nie dało się za­pełnić, ani ko­goś zastąpić. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 05:51Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 03:49Moon G do­dał no­wy tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 01:15yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

dzisiaj, 01:12yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st I uśmie­cham się na [...]

dzisiaj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 00:11Naja sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.