powodem większości cierpień jest [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 26 opinii.

po­wodem większości cier­pień jest głód
głód miłości

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 grudnia 2017, 19:04

Cen­na uwa­ga na te­mat nieumiar­ko­wania w spożywa­niu... miłości. :)
Dziękuję.
Miłego pod­wie­czor­ku. :)) 

zbyt wiele te­go głodu, nies­te­ty ... a kiedy oko­liczności się zmieniają z umiarem trze­ba go zas­po­kajać, bo może się skończyć jeszcze gorzej niż głodowanie... 

Nies­te­ty, cza­sami szu­kamy i nic, a in­nym ra­zem cały ele­men­tarz. ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

zwyk­le trud­niej ten bra­kuja­cy ele­ment .... 

Dob­ra­noc :-))) 

Właśnie.
Cza­sem jeszcze trud­no od­na­leźć bra­kujący ele­ment... ko­goś, al­bo siebie sa­mego. ;)
Dziękuję.
Dob­rej no­cy. :)) 

Z miłością nie ma prob­le­mu, trze­ba się je­dynie ot­worzyć. Nie tyl­ko na dru­giego człowieka, ale i na siebie... 

Bożen­ko, jes­teś w błędzie
między na­mi nic nie będzie

Jeśli chodzi o Ka­rolinę, to jest mi miło i nie rób scen. :)) 

Wca­le nie jest ci miło. Zos­taw Ka­rolinę ona ma innego. 

Miło mi Cię widzieć.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć