Posłuchaj siebie, wtedy usłyszysz [...] – Jadzia_poem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jadzia_poem — zgromadziliśmy 16 opinii.

Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz to, cze­go bra­kuje Ci w tym­cza­sowym bólu: odpowiedzi.

De­dica­ted: Nieżywy

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2016, 08:42

Ale Gónwo­Burza - wy­pad mi stąd, proszę się kłócić i wy­zywać w pry­wat­nych wiadomościach. 

I co ma cięcie do dzi­wienia się

Pustak 

Że ta­cy po­jeba­ne ludzie jak ty jeszcze żyją o_o 

~nieżywa
po­win­naś się zde­cydo­wać, czy wo­lisz się ciąć
czy dziwić
-------------------
żar­gon* przygłupias­tych nas­to­latek, świad­czy o tym
że wy­rosły im już pryszcze. 

Dla ludzi... że ciebie kro­wo wpuści­li... dziwne 

nic z te­go, ja nie piję
/a od święta się nie liczy/
ki­no, teatr, ope­ra są dla ludzi. To nie są żad­ne cuda.
No ale ciebie bar­dziej zaj­mu­je cięcie
cyrklem
:P 

Ja się dzi­wię ja­kim cu­dem ty się tam zna­lazłeś chy­ba po pi­jane­mu cie zaciągneli 

~nieżywa
ład­ne słow­nic­two jak na nieżywą
w operze, byłby z ciebie obciach
pies z ku­lawą nogą cię tam nie zap­ro­wadzi nigdy

ojak­mi­niep­rzyk­ro :P 

Ni jes­tem po­cieta. Przeczy­taj uważnie co jest na­pisa­ne jebaku 

~nieżywa
ja to wca­le Cię nie lubię
bo jak jes­teś po­cięta, to wstydziłbym się na­wet iść z Tobą do ki­na a co do­piero do teat­ru, opery
czy w gości. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 08:53cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:45cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43danioł sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]

dzisiaj, 08:42danioł sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:33cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:32cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Samotność jest za­gubioną przez [...]

dzisiaj, 08:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]