Poeci to racjonaliści; opisują [...] – .Rodia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest .Rodia — zgromadziliśmy 16 opinii.

Poeci to rac­jo­naliści; opi­sują emoc­je, bo inaczej nie pot­ra­fią ich zat­rzy­mać.

myśl dnia z 20 maja 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 19 maja 2017, 19:12

Chy­ba sto­sow­niej byłoby , nie pot­ra­fią od­bi­jać do in­nych, w języ­ku nienawiści 

Rod­ja a Dałeł jes poetom? 

Ka­tego­ryzac­je dzielą ludzi, ale nie człowie­czeństwo. Je­den pies za­tem kto kim jest gdy przychodzi szczekać. 

Iluż to in­forma­tyków w fab­ry­kach zat­rudnionych, choćby tyl­ko meb­lo­wych uważa ,że poeci to głup­cy i niero­by , którym od cza­su do cza­su nie zaszkodzi za karę połamać no­gi aby nie opi­sywały tyl­ko bólu duszy ale i real­ne od­czu­cia , cho­ciaż fi­zycy twier­dzą ze każdy przed­miot ma nie tyl­ko swoją cenę ale i duszę 

ups 

niektórym dob­rze to wychodzi 

wiedziałem


swoją drogą dziękuję za komentarze
baw­cie się dobrze
i kochaj­cie

siema 

to brzmi tak bar­dzo od Ciebie.
"A to co się mówi od siebie jest zaw­sze poezją"- E. Renan

A ja...kocham poezję. Za­tem tek­sto­wi udzielam poparcia.

Gra­tuluję i pozdrawiam. 

Poeci, wys­tar­czy wsłuchać się w słowo i poczuć je­go bi­cie, bo żyje i od­dycha sa­mo słowo poezją. 

a ja­kieś przykłady ta­kie poezji? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 09:17dark smurf sko­men­to­wał tek­st Zaczarowany ogród

dzisiaj, 09:15meedea sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

dzisiaj, 08:58meedea sko­men­to­wał tek­st W re­ligii opar­tej na [...]

dzisiaj, 08:31rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

dzisiaj, 08:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Bug w kodzie - [...]

dzisiaj, 08:15Cykam sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa głębo­ka miłość poz­wa­la [...]

dzisiaj, 08:13Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

dzisiaj, 08:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Łatwiej we dwo­je

dzisiaj, 07:59Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Łatwiej we dwo­je