Poeci to racjonaliści; opisują [...] – .Rodia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest .Rodia — zgromadziliśmy 10 opinii.

Poeci to rac­jo­naliści; opi­sują emoc­je, bo inaczej nie pot­ra­fią ich zat­rzy­mać.

myśl dnia z 20 maja 2017 roku
zebrała 15 fiszek • 19 maja 2017, 19:12

wiedziałem


swoją drogą dziękuję za komentarze
baw­cie się dobrze
i kochaj­cie

siema 

to brzmi tak bar­dzo od Ciebie.
"A to co się mówi od siebie jest zaw­sze poezją"- E. Renan

A ja...kocham poezję. Za­tem tek­sto­wi udzielam poparcia.

Gra­tuluję i pozdrawiam. 

Poeci, wys­tar­czy wsłuchać się w słowo i poczuć je­go bi­cie, bo żyje i od­dycha sa­mo słowo poezją. 

a ja­kieś przykłady ta­kie poezji? 

Gra­tuluję wyróżnienia 

Poeci to es­te­ci lu­bią sa­mi opi­sać by ktoś in­ny te­go nie spiep­rzył :-) 

Poeci to ro­man­ty­cy; opi­sują emoc­je, bo inaczej nie pot­ra­fią ich wy­razić. :-))) 

Niepow­tarzal­ne i nieu­chwyt­ne są emoc­je , zgadzam się, tyl­ko poeci po­siadają dar zas­po­koje­nia ich prag­nienia złotem słowa , na­kar­mienia sreb­rem myśli głodu ich uczuć 

Tak, pisz, choćby baz­groły, spi­suj słowa, po­pełniaj wier­sze! :)
Unieśmier­telnić emoc­je i sny, ot przy­kaza­nie poety :))
Faj­na myśl, na­reszcie :)
Miłego :) 

świat emoc­ji jest o wiele bar­dziej złożony niż ja­kikol­wiek słow­nik; nie sposób ich wy­razić, opi­sać... moim zda­niem w prze­ciwieństwie do opisów emoc­je wszys­tkie są niepow­tarzal­ne, przez co nieu­chwyt­ne :) 

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 13:07Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 13:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jak można... Złapać ko­goś za [...]

dzisiaj, 13:01natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 12:59natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 12:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 12:58Żółty sko­men­to­wał tek­st Przestrzeń ubo­gich za­myka się [...]

dzisiaj, 12:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niedobrze, gdy człowiek od [...]

dzisiaj, 12:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st łatwo prze­widzieć przyszłość, gdy [...]

dzisiaj, 12:15ciemna_strona_dobra sko­men­to­wał tek­st ... i na­wet śmierć [...]