Poeci to racjonaliści; opisują [...] – .Rodia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest .Rodia — zgromadziliśmy 15 opinii.

Poeci to rac­jo­naliści; opi­sują emoc­je, bo inaczej nie pot­ra­fią ich zat­rzy­mać.

myśl dnia z 20 maja 2017 roku
zebrała 20 fiszek • 19 maja 2017, 19:12

Chy­ba sto­sow­niej byłoby , nie pot­ra­fią od­bi­jać do in­nych, w języ­ku nienawiści 

Ka­tego­ryzac­je dzielą ludzi, ale nie człowie­czeństwo. Je­den pies za­tem kto kim jest gdy przychodzi szczekać. 

Iluż to in­forma­tyków w fab­ry­kach zat­rudnionych, choćby tyl­ko meb­lo­wych uważa ,że poeci to głup­cy i niero­by , którym od cza­su do cza­su nie zaszkodzi za karę połamać no­gi aby nie opi­sywały tyl­ko bólu duszy ale i real­ne od­czu­cia , cho­ciaż fi­zycy twier­dzą ze każdy przed­miot ma nie tyl­ko swoją cenę ale i duszę 

ups 

niektórym dob­rze to wychodzi 

wiedziałem


swoją drogą dziękuję za komentarze
baw­cie się dobrze
i kochaj­cie

siema 

to brzmi tak bar­dzo od Ciebie.
"A to co się mówi od siebie jest zaw­sze poezją"- E. Renan

A ja...kocham poezję. Za­tem tek­sto­wi udzielam poparcia.

Gra­tuluję i pozdrawiam. 

Poeci, wys­tar­czy wsłuchać się w słowo i poczuć je­go bi­cie, bo żyje i od­dycha sa­mo słowo poezją. 

Gra­tuluję wyróżnienia 

Poeci to es­te­ci lu­bią sa­mi opi­sać by ktoś in­ny te­go nie spiep­rzył :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 05:09kati75 do­dał no­wy tek­st Upadły

dzisiaj, 05:03Badylek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 04:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]