Podzielmy się swoimi kredkami. [...] – Hiipyy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Hiipyy — zgromadziliśmy 3 opinie.

Podziel­my się swoimi kred­ka­mi. Ra­zem będziemy mieć więcej ko­lorów.

myśl
zebrała 43 fiszki • 19 marca 2011, 11:20

A ko­mu bedziemy do­malo­wywać gębę? 

Dokład­nie ot o mi chodziło, że ra­zem możemy więcej. : ) 

...proszę oto moje;)

pozdrawiam:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

1Kor13,1-13,13

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:12szpulka sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

dzisiaj, 15:47yestem sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 15:43yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy chce być lek­cją [...]

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

dzisiaj, 15:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]