Podobno pieniądz nie daje [...] – Diamentowa Sól

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Diamentowa Sól — zgromadziliśmy 1 opinia.

Po­dob­no pieniądz nie da­je szczęścia, ale sta­now­czo pop­ra­wia hu­mor.

myśl
zebrała 74 fiszki • 11 maja 2013, 11:50

Nie wiem czy "przy­jem­niej" byłoby być smut­nym mając pełne kon­to, ale wy­daje się to lep­sze od by­cia smut­nym nie mając nic na kon­cie:) Os­ta­tecznie zaw­sze można by było "wa­lić to", uz­broić się w kartę i po­nasiąkać próżniac­twem, dopóki dopóty ból is­tnienia nie wróci ze zdwo­joną mocą wraz z ran­kiem i ban­kruc­twem. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

truman

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć