paul81 paul
 4 stycznia 2015 roku, godz. 16:25

każdy jest mądry na swój sposób