Pióro2 nie dowirza Że wybrały [...] – Sierjoża

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sierjoża — zgromadziliśmy 9 opinii.

Pióro2 nie dowirza
Że wyb­rały jum na pa­piża!

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lutego 2019, 18:55

Nie mam am­bicji na przy­wodcę sta­da. Jes­tem wys­tar­czająco dowartościiowana.
By być samotna. 

To ja­kim bedziesz pa­piżym? Nie wew­szys­jich na­rodów tyl­ko swo­ji patafiady? 

Nie jes­tem z two­jej pa­rafii wszys­tkich świętych tyl­ko z opatrznosci. 

100 %pew­nosci sam byłym na mszy, jak Pa­ladin łod­pra­wioł a Bo­lo ku­munie mi da­woł. Co Ty Pioro godosz 

Co ty ple­cież. To zu­pełne kłam­stwo przecież 

Kos­ciół ta­kich nie od­tran­ca, Pióro, zo­bocz Bo­la i Pa­ladi­na ni­by niedo­wiar­ki a bis­ku­py łoba we dwóch 

Nie byłabym god­na. Prze­cueż yes­tem niewierząca. 

Pa­pież Jum. :) 

Pa­pie­rzy­ca Joanna? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]