Pióro2 nie dowirza Że wybrały [...] – Sierjoża

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sierjoża — zgromadziliśmy 9 opinii.

Pióro2 nie dowirza
Że wyb­rały jum na pa­piża!

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lutego 2019, 18:55

Nie mam am­bicji na przy­wodcę sta­da. Jes­tem wys­tar­czająco dowartościiowana.
By być samotna. 

To ja­kim bedziesz pa­piżym? Nie wew­szys­jich na­rodów tyl­ko swo­ji patafiady? 

Nie jes­tem z two­jej pa­rafii wszys­tkich świętych tyl­ko z opatrznosci. 

100 %pew­nosci sam byłym na mszy, jak Pa­ladin łod­pra­wioł a Bo­lo ku­munie mi da­woł. Co Ty Pioro godosz 

Co ty ple­cież. To zu­pełne kłam­stwo przecież 

Kos­ciół ta­kich nie od­tran­ca, Pióro, zo­bocz Bo­la i Pa­ladi­na ni­by niedo­wiar­ki a bis­ku­py łoba we dwóch 

Nie byłabym god­na. Prze­cueż yes­tem niewierząca. 

Pa­pież Jum. :) 

Pa­pie­rzy­ca Joanna? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]