13 czerwca 2019 roku, godz. 18:42  17,7°C

pi...olę
nie piję

uczeni amerykańscy odkryli
że alkohol upośledza orientację

marcin kasper marcin
 13 czerwca 2019 roku, godz. 18:44

rosyjscy uczeni są odmiennego zdania

1 2 »