Pewne rzeczy ukrywamy na [...] – Carol

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Carol — zgromadziliśmy 2 opinie.

Pew­ne rzeczy uk­ry­wamy na dnie ser­ca tak, by nie dało się te­go wy­ciągnąć ni­komu.

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 listopada 2010, 23:18

... nieraz tak skrzętnie uk­ry­wamy, iż za­pomi­namy przy­wiązać do te­go "linkę"... by móc sa­memu to wy­dobyć gdy czas nadejdzie... 

Uk­ry­wamy je tak długo, dopóki nie spot­ka­my na swo­jej drodze ko­goś, ko­mu możemy je wy­jawić.A gdy już wreszcie spot­ka się taką osobę, spędza się z Nią resztę życia... I To jest właśnie piękne!:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 16:03ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 16:00ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 15:58ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 15:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 15:51Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:48Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 15:46Cropka sko­men­to­wał tek­st trawa ziele­nią do­rosła

dzisiaj, 15:45Cropka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra