LadyDi LadyDi
 14 stycznia 2023 roku, godz. 15:08

milkną '
słowa bez barwne
koloryt wciągaj
tęcza jest
za tobą
wzdłuż lini kręgosłupa

Noah*** ...T...  14 stycznia 2023 roku, godz. 23:59

wzdłuż ....
bez słów
smakując koloryt linii....