23 czerwca 2019 roku, godz. 14:47  1,3°C

O! To nie to!

Sierjoża Wiesław
 24 czerwca 2019 roku, godz. 17:47

tak, to tak ;)

Sierjoża Wiesław
 24 czerwca 2019 roku, godz. 15:52

;)