Od nauczyciela społeczeństwo żąda [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 1 opinia.

Od nau­czy­ciela społeczeństwo żąda by umierał niedożywiony zap­ra­cowa­ny i pogrążony ty­fusem i gruźlicą, w pełnym poświęce­niu o wycho­wanie i edu­kację uczniów.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2019, 13:20

Czy społeczeństwo? To raczej wi­na wszys­tkich elit rządzących i wielo­let­nie za­nied­ba­nia... Ni­by czwar­ta RP, a w za­sadzie jeśli chodzi o za­rob­ki, to... czwar­ty świat...
Za­nied­ba­nia w tej dzie­dzi­nie po­wodują de­gene­rację społeczeństwa, bo młode po­kole­nie po­win­no być naszą przyszłością, a za­sili tyl­ko emigrację... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]