Od nauczyciela społeczeństwo żąda [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 1 opinia.

Od nau­czy­ciela społeczeństwo żąda by umierał niedożywiony zap­ra­cowa­ny i pogrążony ty­fusem i gruźlicą, w pełnym poświęce­niu o wycho­wanie i edu­kację uczniów.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2019, 14:20

Czy społeczeństwo? To raczej wi­na wszys­tkich elit rządzących i wielo­let­nie za­nied­ba­nia... Ni­by czwar­ta RP, a w za­sadzie jeśli chodzi o za­rob­ki, to... czwar­ty świat...
Za­nied­ba­nia w tej dzie­dzi­nie po­wodują de­gene­rację społeczeństwa, bo młode po­kole­nie po­win­no być naszą przyszłością, a za­sili tyl­ko emigrację... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]