Nikt nie lubi pesymistów, [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 17 opinii.

Nikt nie lu­bi pe­symistów, tych dusz zatęchłych, siejących wokół zły nas­trój i zwątpienie, tych szczod­rych piewców niepo­gody, którzy w za­razie myśle­nia i przez oczy przy­tom­ne niosą zalążek śmier­ci. Kto mar­szczy czoło, ten wnet ze sta­da strąca­ny na wyg­na­nie, ko­mu gry­mas nieza­dowo­lenia stężał na twarzy, niech idzie w diabły. Do liche­go po­gody wid­ma ma­my upo­doba­nie, choć na wez­wa­nie ducha cze­kać próżno-dźwięk pus­ty. Pozłotę sta­do wo­li niźli złoto sa­mo, co z ziemi trze­ba do­bywać i oczyszczać z błota. Cóż bo­wiem pros­tsze­go... Każdy idiota pot­ra­fi cie­szyć się ma­jem.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 czerwca 2019, 10:16

:P:P:P 

Z ciebie. :p 

Goopol z Ciebie. :P 

Wiem, bo ty tyl­ko w baj­ki wierzysz.:p 

Kłam­czysz per­fidnie, a ja w ta­kie rzeczy wie­rzyć nie mogę. :P 

Moowiem, jak jest. To ty nie chcesz te­go przyjąć do wiado­mości. :p 

Pas­qudna z Ciebie kłam­czucha. :P:D 

Tak, tyl­ko two­je. Pos­przątaj. :p 

To dob­rze, pos­przątaj tyl­ko włas­ne... in­nych tu nie ma. :P:D 

Ja swo­je bru­dy sprzątam, ale twoich pielooch nie za­mie­rzam. :p 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 18:49gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 18:43E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 18:41gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]