Nikt nie jest na [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nikt nie jest na ty­le dob­ry, żeby mówić dru­giemu jak jest zły . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 stycznia 2019, 08:58

Bo już nie ma miej­sca dla dob­rych, gdy pełno "lepszych"...
Miłego po­połud­nia. :)) 

Oczy­wiście !
Kiedyś na­pisałam : wca­le nie jes­teś dob­ry, jeśli czu­jesz się lep­szy...
Prob­lem w tym, że "lep­szych" jest za dużo. 

Głupo­ta i zło, zaw­sze ro­bi naj­większy szum... :( 

To zwyk­le ci naj­gorsi ośmielają się kry­tyko­wać, po­niżać, op­lu­wać... by od­wrócić uwagę od siebie...
Dobre!
Poz­dra­wiam. :)) 

Dzięki Ka­siu, świet­nie na­pisałaś, wszys­tko to co mam właśnie w głowie... smut­nej głowie, że człowiek człowieko­wi nieczłowiekiem...
Poz­dra­wiam Cię i wza­jem­nie życzę miłego dnia :) 

To postępo­wanie nasze ok­reśla to ja­cy jes­teśmy i co sobą rep­re­zen­tu­jemy a ludzie i tak różnie nas pos­trze­gają i mają opi­nie o nas.Żyje­my w ta­kim społeczeństwie gdzie hejt jest bar­dzo po­pular­ny oce­niamy ludzi,kry­tyku­jemy niena­widzi­my a na końcu za­bija­my!Poz­dra­wiam Onej;-)miłego dnia 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]