Nikt nie jest na [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nikt nie jest na ty­le dob­ry, żeby mówić dru­giemu jak jest zły . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 stycznia 2019, 09:58

Bo już nie ma miej­sca dla dob­rych, gdy pełno "lepszych"...
Miłego po­połud­nia. :)) 

Głupo­ta i zło, zaw­sze ro­bi naj­większy szum... :( 

To zwyk­le ci naj­gorsi ośmielają się kry­tyko­wać, po­niżać, op­lu­wać... by od­wrócić uwagę od siebie...
Dobre!
Poz­dra­wiam. :)) 

Dzięki Ka­siu, świet­nie na­pisałaś, wszys­tko to co mam właśnie w głowie... smut­nej głowie, że człowiek człowieko­wi nieczłowiekiem...
Poz­dra­wiam Cię i wza­jem­nie życzę miłego dnia :) 

To postępo­wanie nasze ok­reśla to ja­cy jes­teśmy i co sobą rep­re­zen­tu­jemy a ludzie i tak różnie nas pos­trze­gają i mają opi­nie o nas.Żyje­my w ta­kim społeczeństwie gdzie hejt jest bar­dzo po­pular­ny oce­niamy ludzi,kry­tyku­jemy niena­widzi­my a na końcu za­bija­my!Poz­dra­wiam Onej;-)miłego dnia 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:14Niusza do­dał no­wy tek­st Niosąc małe dziec­ko na [...]

dzisiaj, 09:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 08:13truman do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 07:00AMA sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st Pyta blon­dynka bru­net­ke: - Jak [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Cytował, cy­tował, cy­tował. Na każde [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]