silvershadow __
 27 lutego 2022 roku, godz. 18:42

Ograniczoność w czasie i przestrzeni, brak wglądu w przyczynę wszystkiego i zrozumienia (naszego miejsca w) historii, wojna i ludzka głupota, śmierć.