Niewiara w wiarę jest [...] – Naja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Naja — zgromadziliśmy 14 opinii.

Niewiara w wiarę jest tak sil­na, że be­tonu­je nam umysły.

In­spi­rowa­ne

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 stycznia 2018, 21:31

Ja nie wiem, wciąż jes­tem w fa­zie poznawczej... 

coś w tym jest :)

Ciepełka na dziś Elu :) 

Dob­ra­noc. :) 

Za­tem dziekuję. 

Z dob­ro­ci ser­ca daję, w od­po­wie­dzi na Two­je im­perty­nen­cje. :) 

Czy ja cię o coś proszę? 

Bożen­ko, na­wet nie dot­knąłem miotły, ani dy­wanu, ale nie pot­ra­fię Ci pomóc w tak zaawan­so­wanej chorobie. 

Przyszedł sa­miec i za­miótł pod dy­wan bo jest on i to sie tyl­ko liczy.
Hej. 

...no i przez mo­ment za­muro­wało mnie.
Ref­leksyj­na myśl.
Poz­dra­wiam Elu :)) 

Tak też bywa.
Poz­dra­wiam Was obie. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 20:56zofija wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:42Smurf007 sko­men­to­wał tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 20:38Vergil do­dał no­wy tek­st W drogę wpi­sane

dzisiaj, 20:37Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Kot, szkla­na ku­la i [...]

dzisiaj, 20:26zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:26zofija do­dał no­wy tek­st Spotkanie nad Wisłą Cóż z [...]