nieważne jaki, lecz kim [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 8 opinii.

nieważne ja­ki, lecz kim jes­teś

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 20:44

he he
ok
nie wiem co czynię
wy­bacz więc 

Wza­jem­nie, bo nie wiesz, co czy­nisz. :) 

wy­baczam ci
i tak cię lubię 

Uszy trze­ba myć. 

zbyt dużo gadasz
wszak pra­wie nie słyszę 

Do­myślam się, o co Ci chodziło, lecz by­cie sobą kształtu­jemy przez całe życie, a to za­leży, ja­cy by­liśmy i ja­cy jesteśmy. 

nie w tym rzecz
będąc sobą reszta jest nieważna 

A to, kim jes­teś za­leży całko­wicie od te­go pierwszego. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło