nieważne jaki, lecz kim [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 8 opinii.

nieważne ja­ki, lecz kim jes­teś

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 21:44

he he
ok
nie wiem co czynię
wy­bacz więc 

Wza­jem­nie, bo nie wiesz, co czy­nisz. :) 

wy­baczam ci
i tak cię lubię 

Uszy trze­ba myć. 

zbyt dużo gadasz
wszak pra­wie nie słyszę 

Do­myślam się, o co Ci chodziło, lecz by­cie sobą kształtu­jemy przez całe życie, a to za­leży, ja­cy by­liśmy i ja­cy jesteśmy. 

nie w tym rzecz
będąc sobą reszta jest nieważna 

A to, kim jes­teś za­leży całko­wicie od te­go pierwszego. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny