nie muszą cię wszyscy [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 13 opinii.

nie muszą cię wszys­cy kochać wys­tar­czy że nie splu­wają na twój wi­dok.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2017, 14:59

Chy­ba mnie przekonałeś. 

Na co? Że ktoś wy­biera inaczej, niż Ty? Je­go pra­wo, możesz za­biegać o je­go wybór, możesz wal­czyć, ale cza­sem nie war­to... To pół praw­dy, czy­li g...o praw­da. Skąd wiesz, czy ja­kiś Onuf­ry nie kocha Ciebie, a Ty wyb­rałaś inną miłość? I on mu­si się na to zgodzić.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

A ja się na to nie godzę. Nie ma zgody. 

Ludzie do­konują wy­borów, cza­sem świado­mych, a in­nym ra­zem przy­pad­ko­wych, al­bo inaczej nie potrafią...
"Za­wołał wnuczek szcze­nia­czka Mruczka,
Przy­leciał Mruczek i ciągnie wnuczka!
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Bab­cia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,"
Rzep­ka za księdza...
Tak już jest, [...] — czytaj całość

Bożen­ka a kto jest wi­nien miłości????każdy jej chce i zasługu­je na nią tyl­ko ,że niektórzy zniena­widzieli ją bo za bar­dzo kocha­li al­bo się za­wied­li .I wiesz co jeszcze na szczęście człowiek nie masz wpływu na to kto go po­kocha i to jest fajne 

Ja kochałam księdza on kochał Ma­ryję ona kochała Je­zusa, On Mag­da­lenę.
Nikt nie jest winien. 

myślę że każdy chce być kocha­ny tyl­ko nie każdy się do te­go przyz­na­je a te­raz na myśl mi jeszcze przyszło ,że ten co chce by in­ni go od­pycha­li naj­bar­dziej potrzebuje [...] — czytaj całość

Ja nie wiem i nie chcę. 

wiem dla­tego to napisałam,;) 

Nie zabiegam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 06:06Moon G do­dał no­wy tek­st Viva La Adic­ciones

dzisiaj, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 02:01yestem sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 02:00yestem sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

dzisiaj, 01:52yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

wczoraj, 23:25NewPerson do­dał no­wy tek­st Pozwalam so­bie Być za­dowo­loną Ze spełnionych [...]

wczoraj, 22:18zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:55oszi3 do­dał no­wy tek­st Pierwszym prze­jawem sa­moświado­mości jest [...]

wczoraj, 21:44szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:17dark smurf wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]