nie muszą cię wszyscy [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 13 opinii.

nie muszą cię wszys­cy kochać wys­tar­czy że nie splu­wają na twój wi­dok.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2017, 14:59

Chy­ba mnie przekonałeś. 

Na co? Że ktoś wy­biera inaczej, niż Ty? Je­go pra­wo, możesz za­biegać o je­go wybór, możesz wal­czyć, ale cza­sem nie war­to... To pół praw­dy, czy­li g...o praw­da. Skąd wiesz, czy ja­kiś Onuf­ry nie kocha Ciebie, a Ty wyb­rałaś inną miłość? I on mu­si się na to zgodzić.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

A ja się na to nie godzę. Nie ma zgody. 

Ludzie do­konują wy­borów, cza­sem świado­mych, a in­nym ra­zem przy­pad­ko­wych, al­bo inaczej nie potrafią...
"Za­wołał wnuczek szcze­nia­czka Mruczka,
Przy­leciał Mruczek i ciągnie wnuczka!
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Bab­cia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,"
Rzep­ka za księdza...
Tak już jest, [...] — czytaj całość

Bożen­ka a kto jest wi­nien miłości????każdy jej chce i zasługu­je na nią tyl­ko ,że niektórzy zniena­widzieli ją bo za bar­dzo kocha­li al­bo się za­wied­li .I wiesz co jeszcze na szczęście człowiek nie masz wpływu na to kto go po­kocha i to jest fajne 

Ja kochałam księdza on kochał Ma­ryję ona kochała Je­zusa, On Mag­da­lenę.
Nikt nie jest winien. 

myślę że każdy chce być kocha­ny tyl­ko nie każdy się do te­go przyz­na­je a te­raz na myśl mi jeszcze przyszło ,że ten co chce by in­ni go od­pycha­li naj­bar­dziej potrzebuje [...] — czytaj całość

Ja nie wiem i nie chcę. 

wiem dla­tego to napisałam,;) 

Nie zabiegam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 21:50piórem2 do­dał no­wy tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 21:05Naja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy

wczoraj, 21:01Naja sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

wczoraj, 20:59Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:58szpiek do­dał no­wy tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 20:38Logos do­dał no­wy tek­st Przytłoczony tym wszys­tkim za­daję [...]

wczoraj, 20:27yestem sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:25yestem do­dał no­wy tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek po­kor­ny często nis­ko [...]