Nie gardź nigdy kobietą, bo [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 29 opinii.

Nie gardź nig­dy kobietą,
bo nie wiesz czy kiedyś nie będzie Ci os­toją.

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lipca 2018, 20:43

Ja­kie pytanie?
Nie zauważyłam . 

Bożen­ko, jes­teś przew­rażli­wiona, a nie głupia.
Każdy się cza­sem głupio zacho­wuje, nie oz­nacza to, że jest głupi.
Nie od­po­wie­działaś na py­tanie, a za swo­je słowa, jak po­wie­działaś, trze­ba odpowiadać. 

Zaw­sze to piszesz że jes­tem głupia 

Gdzie ja tak pisałem?
Znów mnie my­lisz z Antonim? 

Wiść, znam jej war­tość to ty pi­sałeś że jes­tem poniżej. 

Ale nie mu­sisz przy tym op­lu­wać wszys­tkich Niean­to­nich? ;)
Wier­ność, to całkiem po­zytyw­na cecha.
Po­wodze­nia. :)) 

Szu­kałam An­to­niego na tym por­ta­lu. A jak tu tra­fiłam to in­na historia.
Wiem, mam tę wadę że jak so­bie ko­goś upat­rzę to jes­tem te­mu wierna. 

To była mo­ja pro­wokac­ja. Mi też wol­no. :)
Nie us­to­sun­ko­wałaś się do upodobań? 

Kto coś wie? Co to jest wszyscy?
Masz na myśli tych nieudaczników co to szu­kają pan­ny na wynos?
Bo boją się sa­mi po nią pofatygować? 

To wszys­cy wiedzą, ale skąd ta­kie upo­doba­nia? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 15:19Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 14:59zofija do­dał no­wy tek­st o co u grzy­ba [...]

dzisiaj, 14:47zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

dzisiaj, 14:33zofija sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 13:57Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:41zofija sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 12:40zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.