viola arvensis fiołek polny
 9 lipca 2022 roku, godz. 20:35

* "Twa Miłość"

Wagarowiczka Anita
 9 lipca 2022 roku, godz. 12:39

Piękna modlitwa :-)