Nawet gdy znajdujesz się [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 14 opinii.

Na­wet gdy znaj­du­jesz się pod wo­zem, to jeszcze nie tra­gedia… dopóki pod­trzy­mują go koła…

myśl dnia z 9 maja 2017 roku
zebrała 223 fiszki • 28 maja 2011, 10:07

Op­ty­miści to ludzie z wyob­raźnią oni zaw­sze zdołają się ja­koś po­cie­szyć na­wet gdy kół, rąk czy woźni­cy nie będzie. Realizm nie jest ta­ki straszny... 

Fiszka, bo nic , że jes­teś wśród ateistów na przykład, gdy masz wiarę w Boga. 

ha­ha, dob­re, śmie­szne, a prawdziwe:) 

bar­dzo dob­ra myśl ;)) 

O Tak :) Ge­rar­dzie jak zwyk­le ge­nial­nie :) 

Ge­rar­dzie,słowa te do­dadzą otuchy na­wet naj­większe­mu pe­symiście:)) Pozdrawiam:))) 

mmm...jak miło :-)))) 

Będzie mi bar­dzo miło widząc Cię u siebie...tak jak kiedyś...
Choć mo­ja "cha­ta" skrom­na i stra­wa nie wyszu­kana zaw­sze znaj­dziesz w niej kromkę pie­czo­nego chle­ba a na niej gniaz­do bociana...:) 

i na tym nie ko­niec muszę nad­ro­bić za­ległości za os­tatnie pół ro­ku...codzien­nie troszeczkę,aż zno­wu wciągnie mnie jak bagno... 

Dziękuję Wam miłe Pa­nie,że zaszczy­ciłyście mnie swoją wi­zytą w moich skrom­nych progach... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 05:45Whitename do­dał no­wy tek­st Najdalej w drodze te­mu, [...]

dzisiaj, 04:35Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 01:35MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 01:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 01:33MyArczi sko­men­to­wał tek­st Największy szczyt jest na [...]

dzisiaj, 01:12Cambel do­dał no­wy tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 00:40Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:38William do­dał no­wy tek­st Największy szczyt jest na [...]

wczoraj, 23:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Idź-idź i już Nie [...]

wczoraj, 23:40Logos do­dał no­wy tek­st Po pew­nym cza­sie wspom­nienia [...]