na końcu języka, mamy [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 14 opinii.

na końcu języ­ka, ma­my swo­je zda­nie które często pie­cze in­nych

myśl
zebrała 39 fiszek • 20 października 2011, 13:58

masz tu kil­ka nu­tek mo­jego na­julu­bieńsze­go Happysad

Odtwórz
Odtwórz
Odtwórz

i jeszcze wi­sien­ka z in­nej beczki

Odtwórz  

No, czas po­każe, obym nie dos­tała z liścia w ser­ce ;-) 

bra­vis­si­mo, czy to to, czy to On...życzę by trwało i się nie kończyło:))) 

No, ko­bieto, na­wet nie py­taj co się dzieje, ale po­wiem je­no, że uczu­cie go­reje :-P 

re­ty, ty to masz cieka­we życie... w miej­scu nie umiesz długo us­tać, dzikusko;) 

Oj, te­raz się dużo dzieje w moim życiu, ale pos­ta­ram się w dobrą stronę zmie­rzać ;-)) 

Two­je "ano" zmie­rza w pra­wa stronę, mam nadzieję:)) 

Ano! :-) 

no szczęście, że choć Tyg­rys od cza­su do cza­su się po­jawia, a to­bie przy­pomi­na, że cyt­ki jeszcze dychają:)

pop­raw się dziew­czyn­ko i częściej by­waj ze swo­ja filozofią:) 

No, mnie już tu wieki nie było, ale Tyg­rys mi przy­pom­niał tę stronę, że już daw­no myśli nie do­dawałam, no i jes­tem :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PannaTalarkowa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]

dzisiaj, 08:12IKON sko­men­to­wał tek­st grzechy po­pełniaj właści­wie

dzisiaj, 07:59IKON sko­men­to­wał tek­st Antysemityzm stał się sys­te­mem [...]

dzisiaj, 07:59IKON sko­men­to­wał tek­st Wszyscy ludzie rodzą się [...]

dzisiaj, 07:58IKON sko­men­to­wał tek­st s

dzisiaj, 06:55MalinowaMarta do­dał no­wy tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]