na końcu języka, mamy [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 14 opinii.

na końcu języ­ka, ma­my swo­je zda­nie które często pie­cze in­nych

myśl
zebrała 39 fiszek • 20 października 2011, 13:58

masz tu kil­ka nu­tek mo­jego na­julu­bieńsze­go Happysad

Odtwórz
Odtwórz
Odtwórz

i jeszcze wi­sien­ka z in­nej beczki

Odtwórz  

No, czas po­każe, obym nie dos­tała z liścia w ser­ce ;-) 

bra­vis­si­mo, czy to to, czy to On...życzę by trwało i się nie kończyło:))) 

No, ko­bieto, na­wet nie py­taj co się dzieje, ale po­wiem je­no, że uczu­cie go­reje :-P 

re­ty, ty to masz cieka­we życie... w miej­scu nie umiesz długo us­tać, dzikusko;) 

Oj, te­raz się dużo dzieje w moim życiu, ale pos­ta­ram się w dobrą stronę zmie­rzać ;-)) 

Two­je "ano" zmie­rza w pra­wa stronę, mam nadzieję:)) 

Ano! :-) 

no szczęście, że choć Tyg­rys od cza­su do cza­su się po­jawia, a to­bie przy­pomi­na, że cyt­ki jeszcze dychają:)

pop­raw się dziew­czyn­ko i częściej by­waj ze swo­ja filozofią:) 

No, mnie już tu wieki nie było, ale Tyg­rys mi przy­pom­niał tę stronę, że już daw­no myśli nie do­dawałam, no i jes­tem :-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PannaTalarkowa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]