Vergil Sebastian
 19 czerwca 2022 roku, godz. 00:50

O tym nam wszyscy mówią,
nie o tym co robimy.