luterin luterin
 20 stycznia 2022 roku, godz. 19:10

I tak od wieków.