Może war­to zacząć pod [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 2 opinie.

Może war­to zacząć pod la­tar­nią, nab­rać w so­bie og­nistej czer­wieni i te­go zap­raszające­go światła, a po­tem pójść przez życie będąc nową gwiazdą, pro­wadzącą do cudów is­tnienia i świecić przykładem będąc opoką ja­kiegoś ce­lu, do które­go dążą mi­liar­dy chcących dostąpić no­wych form zba­wienia, za­mie­szkać w po­kojach niebios bu­dowa­nych dla chcących inaczej? :):):)

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 listopada 2017, 12:30

Tek­st pow­stał in­spi­rowa­ny jakąś myślą na Cy­tatach i miał być raczej z przym­rużeniem oka, ale w su­mie, to zaczy­na mi to wyglądać na ty­powy żywot świętej, a święte­go to już na bank. 

Wszys­tko mi się po­doba, tyl­ko nie ta la­tar­nia :)
Ja­koś źle się korzyć może :))
Ser­decznie Cię poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]