Maverick123 Bogdan
 24 kwietnia 2020 roku, godz. 21:30

To najważniejsze... bycie asertywnym

fyrfle Mirek
 30 marca 2020 roku, godz. 22:32

Tak.