Młodzi filozofowie O brzytwie Ockhama [...] – Kojak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Kojak — zgromadziliśmy 6 opinii.

Młodzi filozofowie

O brzyt­wie Oc­kha­ma w szko­le mieli lekcję,
uz­na­li, że po­ra na… an­ty-kon­cep­cję.

myśl
zebrała 72 fiszki • 25 marca 2010, 07:17

Bra­wa dla Kojaka:):)
On jest tyl­ko jedenxD
Jak to w każdej myśli można zna­leźć coś głębsze­go, nie tyl­ko bez­pośred­nie od­wołanie do tekstu.
Pozdrawiam:):) 

O, tak, właśnie to dru­gie dno gra tu pier­wsze skrzypce. 

... i raczej nie do­tyczy sek­su... choć za nim się kry­je... jeżeli in­ter­pre­tac­ja ja­kiejś idei mi nie od­po­wiada to nie znaczy że muszę od ra­zu tworzyć nową ideę... po­dob­na sy­tuac­ja is­tniała w [...] — czytaj całość

To tak jak la­nie wody
i zakręce­nie kurka... 

... cieka­we zestawienie... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
J K L
Aktywność

wczoraj, 23:36Thé vert sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:48BellsSs do­dał no­wy tek­st Miód

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

wczoraj, 21:56Lilala sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]