Młodzi filozofowie O brzytwie Ockhama [...] – Kojak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Kojak — zgromadziliśmy 6 opinii.

Młodzi filozofowie

O brzyt­wie Oc­kha­ma w szko­le mieli lekcję,
uz­na­li, że po­ra na… an­ty-kon­cep­cję.

myśl
zebrała 72 fiszki • 25 marca 2010, 07:17

Bra­wa dla Kojaka:):)
On jest tyl­ko jedenxD
Jak to w każdej myśli można zna­leźć coś głębsze­go, nie tyl­ko bez­pośred­nie od­wołanie do tekstu.
Pozdrawiam:):) 

O, tak, właśnie to dru­gie dno gra tu pier­wsze skrzypce. 

... i raczej nie do­tyczy sek­su... choć za nim się kry­je... jeżeli in­ter­pre­tac­ja ja­kiejś idei mi nie od­po­wiada to nie znaczy że muszę od ra­zu tworzyć nową ideę... po­dob­na sy­tuac­ja is­tniała w [...] — czytaj całość

To tak jak la­nie wody
i zakręce­nie kurka... 

... cieka­we zestawienie... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos