5 minut w jego [...] – Czarownica

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Czarownica — zgromadziliśmy 8 opinii.

5 mi­nut w je­go To­warzys­twie . To jak łyk wi­na dla al­ko­holi­ka . 

myśl
zebrała 75 fiszek • 8 listopada 2009, 21:58

swiet­na mysl !:)) 

Ahh... :) 

..wiem o czym mówisz..

ech.. nie mam pytań.. 

Ro­zumując w ten sposób to ma sens.. i jest dobre. 

ja zro­zumiałam inaczej.
właśnie te krótkie 5 min, które z nim spędza 'drażnią jej ape­tyt'. spra­wia że prag­nie go więcej - niczym al­ko­holik które­mu da­ne zos­tało tyl­ko spróbo­wać niewiel­kiej ilości al­ko­holu.
og­romne­go sa­moza­par­cia będzie wy­magało od­sta­wienie i nie wy­picie te­go 'wi­na' ja­kim jest dla niej czas z nim. 

Ro­zumiem, że to prze­nośnia, ale mi­mo wszys­tko łyk wi­na to dla al­ko­holi­ka je­dynie pod­rażnienie ape­tytu. A wy­daje mi się, że chciałaś wy­razić, że te "5 mi­nut" to zaspokojenie. 

Te 5 mi­nut to ta­ka prze­nośnia ..której nie po­win­no in­ter­pre­tować się dosłow­nie . 

Łyk wi­na w 5 mi­nut? Chy­ba nie znasz żad­ne­go alkoholika.. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kinQ

Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:36Thé vert sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:48BellsSs do­dał no­wy tek­st Miód

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

wczoraj, 21:56Lilala sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]