Miłość jest jak miąższ [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 11 opinii.

Miłość jest jak miąższ banana.

Życie jest jak skórka banana.

Miłość jest sil­na i bez życia so­bie dość długo poradzi.

Życie jest moc­ne i ochra­nia dos­ko­nale, lecz bez miłości wewnątrz więdnie i brzyd­nie bar­dzo szyb­ko i sta­je się cuchnącą mazią.

Odtwórz

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2018, 23:14

Odtwórz  

ale smoczysk to nie dotyczy;)p 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwie­rzy­li. :P:D 

hahha;)p no fakt nie miałaby by siły la­tać Ty i ru­mienisz? jak nie zo­baczę to nie uwierzę haha;)P 

Trochę wiedzą, bo nie żywią się prze­cież sa­mymi dziewi­cami... z głodu by zdechły. :P:D ha ha 
Niektórzy pa­nowie nie mają kom­pleksów do­piero przy tych z Ek­wa­doru.. mi­ni ba­nanach. :D
Od­wa­ga ko­biet nas onieśmiela. (tu smok się ru­mieni i wachlu­je fig­larnie rzęsa­mi) :P:D 

a co smo­ki mogą wie­dzieć o ba­nanach????ha­ha;)p poz­dra­wiam Was;)ko­biety są bar­dziej od­ważne i nie mają ta­kich kom­pleksów jak fa­ceci ;)P 

Ba­nano­we połącze­nie, cieka­we, choć ko­biety mogą nie być przekonane
bo... krępują się... z ba­nanem. :D
Poz­dra­wiam. :)) 

ka­ti75 Dziękuję. Miłych snów. 

ja­koś mnie ten miąższ nie prze­konu­je ale i tak Cię pozdrawiam:-) 

Dzięki. Miłych snów. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony