Mało kto zrozumie chodzącą [...] – anotherway

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest anotherway — zgromadziliśmy 8 opinii.

Mało kto zro­zumie chodzącą niedos­ko­nałość.

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 czerwca 2012, 23:19

Ale kiedy siądzie owa
wte­dy już in­na głowa ;) 

... Mar­jan i Ku­ba... przyjęcie że niedos­ko­nałość jest prze­ciw­sta­wieństwem dos­ko­nałości, to błąd lo­giczny... niedos­ko­nały, czy­li niedorównujący dos­ko­nałości, a nie że całko­wicie przeciwstawny...

;-)
 

Ale ktoś in­ny oprócz Bo­ga też jest dos­ko­nały. Chy­ba nie więc biorąc tyl­ko świat ludzki. Nie ma dos­ko­nałości i niedoskonałości. 

Jeśli ideał czy­li dos­ko­nałość nie is­tnieje. To i niedos­ko­nałość też mu­si nie is­tnieć. Równo­waga mu­si być zachowana. 

No i po­wie­dzcie mi, że ktoś ro­zumie Was w pełni, to wte­dy wy­cofam swo­je słowa ;D 

er­rr... wszys­cy? chy­ba że ktoś jest ideal­ny, to przeaszam. 

A is­tnieje taka? 

ro­zumiem to jak nikt:D 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]