NieBoska Bogusia
 6 maja 2013 roku, godz. 1:17

Dziękuję Tomku ;)
Chociaż mało liryczna, mało delikatna, ale jak bardzo prawdziwa .

Pozdrawiam ;)

Smurf007 Tomek
 30 kwietnia 2013 roku, godz. 12:03

Bardzo treściwa myśl ;)

NieBoska Bogusia
 29 kwietnia 2013 roku, godz. 3:45

witka

kse­ro­Bos­ka po­wiedz an­ce żeby się już przes­tała tak spi­nać twoimi ustami
bo ty tyl­ko syczysz nie mówisz:)
syczysz wężyco że nie do twarzy:)? A w czym mi będzie do twarzy:)?

masz ty jeszcze te szlachet­ne kły czy już ci je chłop ska­sował za pyskowanie:)
nie przej­myj się:) ga­dom od­ras­tają:) więc pys­kuj mu do woli:)
witka, wczoraj, 23:25

Wolałam cię na koncie ciche myśli vel gracja witko ;) grałaś jak aktorka, a teraz widać tę twoją kulturę.

I nie podrabiaj tekstów Artrysy, z czasów kiedy mnie obrażał, nadstawiając kark za ciebie, bo pewnie to czyta i jest w szoku, ;)

NieBoska Bogusia
 29 kwietnia 2013 roku, godz. 3:33

Niedobrota
Przyz­naj fiszkę

Żyj tak, jak­by Two­je życie miało być - świętem,
a Wszechświat spra­wi, że będziesz - szczęśli­wym człowiekiem...

Prze­myśl swoją myśl. Może zmądrzejesz.

NieBoska Bogusia
 29 kwietnia 2013 roku, godz. 3:32

Ko­bieto, ty masz 52 la­ta, opa­miętaj się, two­ja pra­wie trzydzies­to­let­nia córka to czy­ta. Ty masz jeszcze trochę god­ności ?
Poczy­taj swój wier­sz jak ma się do te­go, co wy­pisu­jesz. Wstyd.

ciche myśli
Przyz­naj fiszkę

****
kiedyś i Ty upad­niesz
pod ciężarem swoich win
poczu­jesz gorzki smak pus­te­go życia
jak w amo­ku szu­kając nieba [...]

NieBoska Bogusia
 29 kwietnia 2013 roku, godz. 1:08

Do pseudo farbowanej witki ;)

ciche myśli
Przyz­naj fiszkę

Nie wys­tar­czy się przeb­rać, aby być KIMŚ in­nym.

Zrzuć te wit­ki, bo ci nie do twarzy ;)

NieBoska Bogusia
 29 kwietnia 2013 roku, godz. 1:07

wit­ka
NieBos­ka, widzę, że twój niewy­parzo­ny pysk, nie przeszkadza ci pełzać zygza­kiem by za­ro­bić w kły
lecz po­wiedz, czy ja muszę z tobą roz­ma­wiać? Z kimś kto po­zu­je na ga­da z rzędu łus­ko­nośnych i li­nieje? No nie.

_________________

Ciebie już chy­ba nikt nie chce słuchać w realu, sko­ro tak się mu­sisz tu wywnętrzać.
Nie licz na roz­mowę ze mną, naj­pierw mu­siałabyś mnie cmoknąć w ogon, al­bo i pod ;)

ps. pościeraj kurze z kul­tu­ral­nej półki bo bru­dem ci za­rosły.

Jak ty tak ludzi trak­tu­jesz, to jak ty wyt­rzy­mujesz ze sobą ko­bieto ? I nie cwa­niakuj ty­le. Miałaś już swo­je pięć mi­nut ;) Ty­le, że skom­pro­mito­wane ;)

Ruska-love Martina
 28 kwietnia 2013 roku, godz. 21:57

A to bałwany! :p

Julka 10 Julka
 16 kwietnia 2013 roku, godz. 2:07

zaplątany w sieci...na rybkę też da się złapać...

NieBoska Bogusia
 6 kwietnia 2013 roku, godz. 1:33

A do bicia to sobie znajdź cwaniaku kolegę godnego siebie w realu.

A twoje monologi wiszą mi na ogonie. Najwidoczniej trudno ci znaleźć wolnego słuchacza, skoro
aż tak często się uzewnętrzniasz ;)

Bajjjjj

;)

NieBoska Bogusia
 6 kwietnia 2013 roku, godz. 1:22

Von chamie ode mnie.
Jeżeli wiesz cokolwiek, tam gdzie się o Cichą bijesz, czyli u Julki, to tylko od Cichej Gracji, więc idź po instrukcje jak masz dalej z tym żyć. Bo jej to tylko już współczuć, sfrustrowanej samotnicy.
Ilu ludzi naobrażałeś, tylu ona podzieliła podła.

Von.