Ludzie śpią tylko po [...] – Anusiia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Anusiia — zgromadziliśmy 2 opinie.

Ludzie śpią tyl­ko po to, by ra­no wstać i zacząć no­wy dzień. Ja żyję tyl­ko po to, by wie­czo­rem wtu­lić się w po­duszkę i uj­rzeć Cię w moich słod­kich snach...

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 października 2010, 15:53

słod­ko :)) 

Prześlicznie na­pisa­ne :) Poz­dra­wiam ciepło :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]