Strange one Adam
 21 czerwca 2022 roku, godz. 23:25

Ostatni często o tym mówię. Przypominam ludziom ,że są śmiertelni.

charlotte. Karolina  22 czerwca 2022 roku, godz. 14:07

Warto sobie i innym to przypominać, aby docenić życie :)

Strange one Adam  22 czerwca 2022 roku, godz. 21:03

Tak, bez wątpienia życie to dar i ma największą wartość.
Dlatego trzeba żyć, nie egzystować.