lubię czystą grę dlatego rzucam [...] – $$ many

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest $$ many — zgromadziliśmy 7 opinii.

lu­bię czystą grę
dla­tego rzu­cam ręka­wicę

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 czerwca 2019, 12:42

Pa­nowie, porzućcie waśnie, wszak wiado­mo, że w myśli chodzi o... grę wstępną.
Mie­sza­nie w to dru­giego mężczyz­ny, czy teściowej jest de­likat­nie niestosowne.

Dob­rej no­cy wszys­tkim, bez względu na hi­gienę, orien­tację i upo­doba­nia wieko­we. :)) 

całe szczęście że nie pije
do wszystkich 

i jeszcze mo­ja teściowa, która właśnie tak w oko­licach mo­jego wpi­su pod Twoją fraszką zro­biła mi na trzeźwo kar­czemną awanturę 

sa­mi swoi 

Ty nie możesz nie ro­zumieć, jes­teś wyjątko­wo inteligentny

jes­tem Twoim sąsiadem.. na portalu 

nie rozumiem
jes­teś moim sąsiadem? 

można po­dawać się za lu­biące­go czystą grę i in­nych dys­kret­nie faulować..

faul przy­biera różne ob­licza, prze­myśl to 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]