Limit łez przeznaczonych na [...] – iceflowers

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest iceflowers — zgromadziliśmy 4 opinie.

Li­mit łez przez­naczo­nych na Twoją osobę zos­tał wyczer­pa­ny.

myśl
zebrała 108 fiszek • 26 listopada 2010, 22:37

Po ja­kimś cza­sie ten li­mit się chy­ba sam po­jawia. Te­raz mogę o nim myśleć i nie pot­ra­fię już uro­nić żad­nej łzy, na szczęście. 

o tak, wte­dy byłoby cu­dow­nie Kasiu:) 

Ehhh...
Gdy­by ta­kie li­mity dało się zain­sta­lować w ser­cu i w oczach.. ;) 

świetne:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]