Limit łez przeznaczonych na [...] – iceflowers

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest iceflowers — zgromadziliśmy 4 opinie.

Li­mit łez przez­naczo­nych na Twoją osobę zos­tał wyczer­pa­ny.

myśl
zebrała 108 fiszek • 26 listopada 2010, 22:37

Po ja­kimś cza­sie ten li­mit się chy­ba sam po­jawia. Te­raz mogę o nim myśleć i nie pot­ra­fię już uro­nić żad­nej łzy, na szczęście. 

o tak, wte­dy byłoby cu­dow­nie Kasiu:) 

Ehhh...
Gdy­by ta­kie li­mity dało się zain­sta­lować w ser­cu i w oczach.. ;) 

świetne:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte